Kulturdageforeningen

Læs mere om foreningen bag Kulturdagene her.

formål

Vi ønsker at skabe kulturelle oplevelser for alle – både store og små.

De første Kulturdage blev afholdt i efteråret 1990, og der har siden været afholdt Kulturdage hvert efterår.

Vi har i årenes løb vist, hvad vi selv har kunnet præstere rent kulturelt, men samtidig har vi også haft stor inspiration af de kræfter, vi har hentet ind udefra.

Vi har lært, at vi må sikre os en høj kvalitet fra de professionelle. Folk her er lige så kritiske, som folk i store byer, og vi har krav på lige så høj kvalitet, som andre steder i landet.Vi tror på, at vi ved at få kunsten og kulturen hertil, er med til at udbrede kendskabet til den. Det er jo sådan, at de der interesserer sig meget for kunst og kultur, nok selv skal sørge for at opsøge det, men når arrangementet kommer hertil, lige uden for døren, så trækker vi nogen med, som aldrig har haft øje for det tidligere – der bliver sat noget i gang.

Vi samarbejder med alle, der har lyst til at være med, vi forsøger at være rummelige. Kulturdagene kører efterhånden på nogle faste traditioner, men vi lægger også vægt på, at der sker fornyelse og udvikling. Vi har haft politikere med, men vi er ikke partipolitiske på nogen måde.Vi har hentet kunstnere og amatørgrupper hertil – mange steder fra, nogen gange i samarbejde med lokale foreninger, men mange arrangementer står vi selv med. En del år har vi fokuseret på bestemte lande, så vi har kunnet stifte bekendtskab med sider af deres kultur (Letland, Ungarn, Grækenland, Frankrig), bl.a. ved at få besøg fra de pågældende lande.

Indhold i Kulturdagene: vi kører med det princip, at alt det lokale, der gerne vil med i Kulturdagene kommer med, hvorimod bestyrelsen må sortere i alle de ønsker, der er om at få forskellige professionelle hertil, da der er grænser for, hvad vi økonomisk tør binde an med.

 

Kulturdageforeningen

Kulturdageforeningen Foreningen blev stiftet i 1990.

Det er en forening uden medlemmer, men hvor alle der møder op til generalforsamlingen har stemmeret og er valgbare. Ideen med foreningen er at gøre Ølgod mere synlig kulturelt, over for os selv i området og udadtil. 

Der afholdes hvert år et offentligt Idémøde, hvor foreninger, institutioner og enkeltpersoner er inviteret. På mødet diskuterer vi ikke økonomi – kun ideer. Aftenen sluttes af med generalforsamling.

 

Kulturdagenes økonomi er baseret på:

– Frivillig arbejdskraft

– Indtægter fra entré, café og tombola

– Støtte fra Varde Kommune, Kulturloppen og lokale fonde (Anne Lise og Aage Dahl Fond, Ølgod El-Fond m.fl.) samt     landsdækkende fonde.

– Sponsorater fra det lokale erhvervsliv. 

 

 

 

“Vi ønsker at markedsføre Ølgod kulturelt.”

– Rigmor Bek-Pedersen